Danske Anlægsgartnere

Som medlem af
brancheforeningen Danske Anlægsgartnere, er vi automatisk også en del af Håndværkets Ankenævn, der tilbyder kunden en ekstra sikkerhed.

Som forbruger
kan man henvende sig til ankenævnet, hvis man er utilfreds med kvaliteten af det udførte arbejde, prisen på arbejdet eller hvis man ikke kan forlige sig med anlægsgartneren.

Forbrugeren har hverken pligt til at bruge nævnet, eller til at følge nævnets afgørelser og finder forbrugeren at afgørelsen er forkert, kan man gå til domstolene og søge sin sag prøvet. Nævnets afgørelse er bindende for anlægsgartneren.

Garantifond der sikrer kunden økonomisk
Bag ankenævnet ligger en Garantifond, der sikrer kunden, hvis anlægsgartneren ikke efterlever kendelsen, eller har lukket virksomheden.

Se mere på http://www.danskeanlaegsgartnere.dk